Gratis fragt på alle køb over 500 DKK
Indkøbskurv 0 Wishlist (0)

Bæredygtige mærkninger

bæredygtig bæredygtige bæredygtighed certificering Fairtrade FSC GOTS

GOTS

GOTS er en certificering der gælder tøj og textiler. GOTS (Global Organic Textile Standard) er en globalt anerkendt mærkning, der garanterer en specifik standard for hele forsyningskæden, fra dyrkning til forarbejdning, samt vurdering af hele det samlede slutprodukt. De miljømæssige såvel som de sociale forhold vurderes.

I forhold til de miljømæssige standarder vurderes al anvendt ”kemi”, f.eks. farvestoffer, i forhold til toksicitet og (bio)nedbrydelighed. Tungmetaller, formaldehyd, GMO (genmodificerede organismer), klorblegning, kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer, samt specifikke opløsningsmidler er helt forbudt i produktionen. PVC og phthalater som de flest muligvis har hørt om er dermed ej heller at finde i et GOTS certificeret produkt. Der stilles endvidere krav til at virksomhederne har fastsatte mål ift. fremtidig minimering af spild og udledning i forbindelse med produktionen og det er et krav at vand fra produktionen renses i et rensningsanlæg inden det udledes. Indpakning og mærkning af det færdige produkt skal bestå af genbrugsfibre eller være certificeret efter FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (The Program for the Endorsement of Forest Certification).

GOTS stiller krav til socialansvarlighed og producenterne skal dermed leve op til krav baseret på ILO’s (International Labour Organization) anbefalinger, samt skriftligt formulere en social politik, så kriteriernes sikres opfyldt. Blandt disse kriterier stilles der bl.a. krav til sikre arbejdsforhold, ingen børnearbejde, kun lovlig beskæftigelse, afgrænsede arbejdstider, fastsat mindsteløn, ret til kollektive forhandlinger, samt ingen forskelsbehandling.

GOTS inddeles i to mærkninger. ”Organic” hvor min. 95% af textilet er økologisk, mens 5% er konventionelt dyrket eller består af syntetiske fibre. For ”Made with x% organic materials” gælder det at min. 70% af fibrene er økologiske, mens max. 30% er fibrene er konventionelt dyrket og max. 10% heraf er syntetiske.

Det særlige ved GOTS er opfanget af krav til hele forsyningskæden. GOTS beskytter både dig for skadelige stoffer, naturen for farlig kemi, samt ressourcespild og ikke mindst passer den på de arbejder der er med til at skabe det produkt der gør dig glad.

Der findes flere mærkningernår det gælder textil, men det er vigtigt at forstå at der er stor forskel. Langt de fleste øvrige mærkninger, som f.eks. OEKO-TEX sætter generelt kun standarder for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i textilet. OEKO-TEX har dog udvidet med en STeP (Sustainable Textile Production) certificering som er under løbende udvikling og som inddrager flere perspektiver, herunder social ansvarlighed og sikkerhed samt kemikaliestyring og miljøbelastning i alle forarbejdningstrin. 

 

Fairtrade

Fairtrade er en certificering der bruges på fødevarer produceret af småbønder i nogle af verdens fattigste lande. Idéen er at undgå nødhjælp for i stedet at give bønderne en fair pris for deres råvarer, der som minimum dækker produktionsomkostningerne. Stiger markedsprisen på råvaren, så følger fairtrade-prisen naturligvis med op. Desuden tildeles bønderne en fairtrade-bonus som de i de enkelte fællesskaber kan bestemme over. Formålet er at styrke lokal området, hvortil flere vælger at bygge skoler, uddele legater eller omlægge produktionen til økologi.

Der stilles både sociale og miljømæssige krav til bønderne. For at få en fairtrade certificering stilles der også krav til bønderne. De skal sikre at arbejdernes vilkår lever op til de nationale aftaler, herunder mindsteløn og arbejdsforhold. Desuden tildeles arbejderne også kollektivt en fairtrade-bonus, som oftest går til uddannelse og forbedret sundhed. Det er et mål at styrke den demokratiske medbestemmelse i landbrugene og derigennem at forbedre de gældende arbejdsforhold for arbejderne.

Det er et stort fokus i Fairtrade at forbedre produktionerne så miljøet tager mindst muligt skade. Farlige sprøjtegifte samt GMO er forbudt. Det er dog ikke et krav at produktionen er økologisk, da det i udgangspunktet kræver mange ressourcer for den enkelte bondemand. Til gengæld tilbyder Fairtrade støtte til omlægning til økologisk landbrug og betaler et særligt tillæg for økologisk producerede varer.

 

 

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) er en certificering der gælder træproduktionen og du har derfor muligvis set denne mærkning på køkkenredskaber og legetøj i træ. Certifikatet viser at både træ, samt træproduktion er bæredygtigt behandlet. Det betyder med andre ord at der er gennemsigtighed i hele handelskæden (Chain of Custody), fra råvaredyrkning af alle elementer, al forarbejdning og al handel, til og med at slutbrugeren står med produktet i hånden.

 

FSC beskytter verdens skove. Certificeringen er globalt anerkendt og anvendt, og sikrer at der kun fældes den mængde træ, som skoven kan nå at reproducere. Endvidere beskyttes dyr og planteliv, mens skovarbejderne sikres arbejdsforhold med minimal risiko for uheld og med fastbestemte lønforhold, med det formål, at styrke lokalsamfundets sociale og økonomiske velfærd.

Fair Wear Foundation

Har et produkt en Fair Wear Foundation Certificering, kan du være sikker på at produktet er lavet under ordentlige arbejdsforhold. Fair Wear Foundation er en non-profit organisation der arbejder sammen med brands, fabrikker, fagforeninger, NGO’er og regeringer for at bekræfte og forbedre arbejdsforholdene for tekstilarbejdere i 11 produktionslande i Asien, Europa og Afrika. For at få deres certificering skal brandet have en kontinuerlig dialog med Fair Wear Foundation, som besøger produktionsstederne og holder øje med at de lever of til deres krav og at de løbende forbedrer sig. Formålet er at sikre sig at de mennesker der har haft tøjet i hænderne, er blevet behandlet ordentligt.

Fair Wear Foundations Certificering stiller krav om at alle medarbejder er der af fri vilje, og bliver betalt en løn der er til at leve for. De stiller krav om at der ikke er børnearbejde eller udnyttelse af børn i produktionen, og at der aldrig finder diskrimination til stede. Samtidig sikrer de sig at alle medarbejdere har mulighed for at melde sig ind i en fagforening og indgå fair forhandlinger om løn og arbejde. Det er også et krav at arbejdstiden ligger inde for industriloven, at de ansætte er under en fair arbejdskontrakt og at arbejdspladsens miljø er sundt og sikker at færdes i.

 Older Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published